Höstträsk

Text: Arne Wahlström
Foto: Per Persson
Fiskeår: 2010

Fan vad det regnar, det forsade vatten längs gatan i den lilla orten vi åkte igenom. Det var kraftiga förhöstregn och de satt i bilen på väg mot Harrträsket. Oron för de kommande dagarna växte inombords, de skulle fiska senare på säsongen än tidigare år, vädret hade varit bedrövligt, och skulle Spindeln duga i båten när han nu satte sig på Harrans plats. Många frågor och få svar.

Stora Harrträsket i gul höstlövskrud, så såg det ut på morgonen då Räven och Spindeln vaknade. Vädergudarna valde att visa sig från sin goda sida och efter morgonens kask var de redo att ge sig ut. Sven-Eric var redan på plats i båten och petflaskan var laddad – det såg med andra ord riktigt bra ut.

Alla vet att en bra start är viktigt i de flesta sammanhang. Spindeln tog ett par kast innan första fisketuren och redan i andra kastet satt en skaplig harr på kroken. Så enkelt brukar det inte vara tänkte Räven som såg rekordfiske framför sig. Höst och harr hör ju ihop tänkte han. Spindeln å sin sida ägnade sig åt att muttra något mantra som handlade om att spindlar är bra, bara man vet vad man ska göra med dem, men sånt trams är förstås inget Räven lyssnar på och framförallt inte tar till sig

Vart Räven än ser sig om vid fiskevattnen uppträder numera dessa spindlar. Spindeln använder förstås en spindel och Harran har börjat göra detsamma trots att träsket om och om igen har visat att flugor är bättre än drag, och därtill att små multirullar spöar spindlarna i tio fall av tio. Det som hände i Snorsen ett par säsonger tidigare var helt enkelt ren otur och påverkar inte den stora bilden alls. Möjligen var det någon slags mardröm och har aldrig skett i verkligheten. Dessutom var det en annan sjö om det nu ändå har hänt trots att det verkar osannolikt att det gjort det. Men Spindeln föredrog att trolla med ett spinnspö och ett flugspö istället för två flugspön som med tiden kommit att bli standard i träsket. De bestämde att de skulle hålla räkning för att se om flugan var snäppet vassare också på höstkanten. Kampen skulle bli hård visade det sig. Pantrar är Pantrar, inte utan anledning, men vid resans slut stod det klart att Den enda alltjämt är Den enda när det gäller att ta mest fisk i Träsket, så även om kampen länge var hård blev resultatet det förväntade. I Träsket finns inget bättre bete än Den Enda.

Något annat som visade sig statiskt var att även om färsk harr är gott så är bacon godare. Vi lärde oss att varsitt paket av sagda vara fungerar som sänke för harraptiten, endast ett par förrättsbitar bacon som aperitif är att rekommendera.

Höstfisket
All empiri tarvar ett hyggligt brett underlag för att slutsatserna ska ha den stadga man eftersträvar, och några höstdagar blev för få för att säkra slutsatser ska kunna dras. Sjujävlastrykan var okej men inte mer, Östes skämde ut sig med förlov (något enstaka hugg) medan ett par områden som sommartid visat låg kapacitet nu framstod som säkra. Självklart var det kliniskt fritt från fisk vid Fånstenarna, men i dessa stenars fall är det empiriska underlaget tillfyllest. Det var dock inte så långt från Fånstenarna vi hittade den bästa fiskeplatsen, som låg strax utanför ön med det lilla huset på. Spindeln drog den felaktiga slutsatsen att fiskarna tog vid Fånstenarna, men blev vederbörligen tillrättavisad för det övertrampet, och insåg därefter att ståndplatserna hörde till ön. Med tiden utvecklade Spindeln det rätta ogillandet för Fånstenarna och tillskrev dem de flesta obehagligheter när ansvar skulle utkrävas. Ett helt riktigt förhållningssätt ska tilläggas.

Hjältedåd!
En annan plats där intressanta händelser utspelade sig var Badplatsen. Läsaren med god historik och gott minne vet att någon sådan plats inte tidigare nämnts i artiklarna om Träsket. Det har sin förklaring i att platsen fick sitt namn under denna resa. Spindeln och Räven hade nästan fiskat slut petflaska nr. två för dagen när de närmade sig Badplatsen, som egentligen är en liten udde där det kan gå att ta fisk på torrfluga emellanåt. Räven hade visat Spindeln olika ekon på lodet men för första gången på resan visade sig den största ekomodellen på skärmen. Räven ropade ”mega” och den båtvane Spindeln tog omedelbart ett språng upp för att titta. Resultatet blev att Spindeln och Räven, som båda är storväxta och i Rävens fall med ganska låg tyngdpunkt, kom att befinna sig på samma sida i båten och att vattnet närmade sig relingen oroväckande snabbt. Plötsligt forsade vatten in över relingen och det var då Spindeln drog slutsatsen att endast ett hjältedåd kunde rädda situationen. Med ett nytt språng lämnade Spindeln båten och kastade sig ut i böljorna. Måtte inte Knektstenen ta honom tänkte Räven förfärat… Två minuter senare befann de sig välbehållna på land och efter ytterligare 10 minuter hade Spindeln torra kläder på sig. De närmaste timmarna handlade samtalet oavbrutet om det rådiga hjältedådet som med tiden övergick till att bli verb, substantiv och adjektiv, allt i ett, i bestämd form.

Tjuvar eller Lavinbjärn
Ska sanningen fram så var höstfisket något trögare än hur det brukar vara på sommaren. Första fiskedagen hade de till och med problem att ordna matharren. Det borde inte ha varit något problem, för maten var bärgad i god tid före middagen, men när Spindeln och Räven kom fram till stugan efter ännu en dust med Träsket var fisken borta. Det var inte så att den legat lättåtkomlig på bron utanför huset, den var upphängd just med tanke på att det finns djur i området. Den naturliga slutsatsen efter att frågan stötts och blötts var att det fanns två alternativ. Endera hade någon annan, avsevärt sämre fiskare, tagit fisken eftersom vederbörande uppenbarligen inte dög att fånga egen eller så var det Lavinbjärn som varit framme. Än idag råder osäkerhet om vilket av alternativen som var det riktiga. Hur som helst lyckades herrar Spindel och Räv ordna ny fisk och dessutom hade de gott om bacon, så skadan var inte så stor.

Och ännu en förlorad Storharr
Räven och Harran har under åren kommit i kontakt med några fiskar i träsket där hugget skilt sig så markant från andra hugg att de vet att nu var det en riktigt stor fisk framme. Och nu var det dags igen. Minns ni den gamla ellipsen runt öarna? Så trollade Räven och Harran de första åren för något decennium sedan. Nu testades ellipsen igen och i sundet mellan land och den lilla ön högg det till på en Lottospinnare i minsta modellen. Räven stannade båten och snart stod det klart att Spindeln inte vann någon lina. Fisken gjorde inga gäddruskningar utan stod på harrvis och spände i vattnet. Mellan båten och fisken stod ett antal stenar upp ur vattnet och den spunna linan skavde på ett obehagligt sätt mot stenarna. Räven rodde närmare. Spöt stod i en båge och Spindeln var fokuserad på sin uppgift. Plötsligt låg den där. I en hög. Som trasslade. Den lösa linan hade samlats utanför båtrelingen. Ekot från Spindelns svordomar rullade i omgivningarna och Rävens axlar hade sjunkit ner till båtdurken. Inte ens petflaskan förmådde bota den djupa förtvivlan de kände. Aldrig hade någon av sjöns riktigt stora varit med på kroken så länge, ändå fick de inte en skymt. Det förstod att chansen på någon av giganterna var över för den här gången.

Kvällsfiske i pölen!
Varje fiskedag avslutades med ett besök i den lilla ”sjö” som bildas några hundra meter från Siken och som har ett smalt utlopp till träsket. Där går det att få fin harr och vid en tidigare resa har en bekant till Harran tagit gravharr där. I efterhand kom dessa kvällsturer att framstå som något av det mest meningslösa inom fisket som någonsin har prövats. Mörkret hade lagt sig så att det var svårt att se i dunklet när de kom in till den lilla pölen. Räven lyckades endera tappa sin fluga alternativt trassla till tafsen inom två kast varje kväll, och för Spindelns del visade sig haspelrullen från sin sämsta sida så fort de inlett fisket. En heldags fiske med spinnare är en garant för lintvinning och trassel, och få var de kast som löpte ut under det sena kvällsfisket. Givetvis får man anta att allt stöket i båten som trasslen medförde var en tydlig signal för fiskar att simma ut i den vanliga sjön och inte ett enda hugg registrerades på kvällsturerna. Endast mete har ett lika uselt track-record som det här kvällsfisket i pölen.

Summering
Höstfisket i Träsket är utan tvivel värt nya försök. Spindeln och Räven kom i dåliga förutsättningar efter flera dagars kraftigt regn och ändå var fisket hyggligt. De fick gravharr och matharr i bra mängd och de hade kontakt med en storharr. Men det kommer att behövas tid för att lära sig hur vilka platser som är bäst och hur väder och vind ska vara beskaffade. Visdomarna från sommarfisket var inte helt applicerbara på höstfisket. Den Endas och Bacons överlägsenhet samt nyttan av pet-flaskor är dock desamma höst som sommar. Fånstenarna presterar givetvis enligt förväntningarna. Spindeln har gjort sin debut i Träsket och kommer med tiden att utvecklas till en härdad Träskveteran. Faktum är att Spindeln hade väl så god utdelning som Harran vid mothuggen under trollingen och det får anses vara en bedrift bara det.