Ammerån - Nedre Ammeråns Fiskevårdsområde!

Ammerån har sin källa i Solbergsvattnet och rinner ut i Indalsälven ett par mil uppströms från Hammarstrand. De mer strömmande delarna av ån håller främst ett fint bestånd av harr, kryddat med en del (om man har tur, riktigt stor) öring - i de lugnare partierna finner man abborre, gädda, id med mera. Ammerån är uppdelat i tre fiskvårdsområden - från Solbergsvattnet och nedströms mot Skyttmon; Solberg-Vikens Fiskevårdsområde, därefter följer Övre Ammeråns Fiskevårdsområde som ovan Överammer övergår i nedre Ammeråns Fiskevårdsområde.

De nedersta delarna av Ammerån - Nedre Ammeråns Fiskevårdsområde - är mitt hemmavatten och har givit mig många trevliga fiskeminnen genom åren. Jag delar gärna av mig av mina erfarenheter (e-posta mig på info@pelles-fiske.se). I menyn till höger finner ni länkar till en hel del information.

Fiskekort Ammerån