Ammerån - Trekastet

Text & Foto: Per Persson

Fiske med trekast nämns i ett antal artiklar här på Pelles Fiske. Detta har gjort att det med jämna mellanrum dimper ner frågor relaterat till trekastet i Pelles Fiskes e-postlåda. Tillsammans med det faktum att de flesta av de gäster jag guideat i Ammerån ser ut som fågelholkar då jag berättar om hur vi lokalt bedriver fisket i ån - fiske med trekast - motiverar det en artikel i ämnet.

Inledning
Flugfiske med trekast är alls ingen unik företeelse - dock något bortglömd. Bara för ett tjugotal år sedan var det betydligt vanligare att hitta färdiga trekast med våtflugor i fiskebutiken. De finns fortfarande kvar men ses sällan i änden på en fluglina numer - trekasten verkar i dag förbehållet spinnfiskaren som fiskar med kastflöte. Varför är då så stor del av den nya generationens flugfiskare inte medveten om trekastets förträfflighet? Min högst personliga teori redovisas nedan.

För kanske 30-40 år sedan var torrflugefiske och klassiskt våtflugefiske, ofta med tre flugor på tafsen, de metoder med vilka medelflugfiskaren fångade sina byten i strömmande vatten. Med tiden har dock diverse metoder för nymffiske kommit och gått - uppströms nymffiske, nedströms nymffiske, nymffiske med nappindikator, Polskt nymffiske, fiske med fridrivande nymf och allt vad de kallas - och detta, tillsammans med den immitationshysteri i flugbindningen som bredde ut sig under åttiotalet, har gjort att exponering av det klassiska våtflugefisket i stort sett helt har upphört i tidningar och media. Den nya generationen flugfiskare som inte har ärvt sitt flugfiskeintresse har alltså aldrig blivit informerade om vad klassiskt våtflugefiske går ut på och hur det fungerar.

Varför trekast?
Den enda anledningen till att ha tre flugor på tafsen är såklart att öka huggfrekvensen. Med tre flugor på tafsen fiskar man effektivare av ett fiskeställe och har större chans att pricka in rätt mönster för dagen. Det finns de som säger att fiske med trekast skulle vara ett osportsligt fiske men det är förståss rent nonsens - det är ju bara en metod för att maximera chanserna till hugg precis som alla andra sportfiskemetoder.

Klassiskt våtflugefiske med trekast är dessutom en trivsamt enkel fiskemetod. Man kastar rakt ut eller snett nedströms och låter den sträckta linan svepa av ett område - fisken krokar sig i regel själv så ett lätt lyft i spöet då man känner ett hugg räcker. Genom att drar ut ett par decimeter lina vid varje kast så fiskar man effektivt av det område man är vid och finner så på ett metodiskt vis de hålor eller strömkanter fisken står i - detta kan vara särskilt nyttigt då man är vid ett för sig själv nytt fiskevatten.

Finns det då inga nackdelar med ett trekast? Jo, det gör det förståss. Till att börja med ställer ett trekast större krav på kastaren - här funkar det inte med alltför "tajta" linbågar - då ett misslyckat kast då en fluga hakar upp sig i fluglinan eller då två flugor hakar i varandra kan ge upphov till ett trassel utan dess like. En annan nackdel är att man sällan fiskar särskilt djupt vid klassiskt våtflugefiske eftersom man i regel fiskar med sträckt lina och då knappast får några hugg då harren står och tjurar i djuphålorna- i dessa lägen är ju dock mask alltid bäst så då får man byta till långspöet helt enkelt. Med tre flugor kan det också trassla i många andra lägen; när man får ofrivillig trädkontakt i ett kast, när man transporterar sig i skog och snår mellan olika fiskeplatser eller då man bryter spöet för till exempel en biltransport - i alla dessa situationer kan de två upphängarna ställa till förtret och fastna på alla möjliga och omöjlig sätt. Dessutom är det ganska irriterande att tappa tre flugor om tafsen går av ovan översta upphängaren.

Något som många tror är ett problem med trekastet är att det blir besvärligt när flera fiskar hugger samtidigt. Visst kan det vara så men det är påfallande sällan man råkar ut för den situationen även om fisken är rejält på hugget. De gånger jag fått problem på grund av detta fenomen är lätträknade trots mer än tjugo års praktiserande av fiske med trekast - om stundom då nästintill varje kast givit hugg.

Knyta ett trekast
En hel del frågor rör hur man bäst tillverkar sitt trekast. Det finns lite olika sätt av vilka jag tänkte gå igenom det kanske enklaste. Till att börja med förutsätter jag att man i fluglinans ände antingen knutit en stoppknut på själva fluglinan eller skarvat på en ögla - detta vill man ha då ett trekast byts oftare än en enkel tafs (upphängarna blir lätt för korta efter några flugbyten) - för att snabbt kunna byta tafs.

Till trekastet rekommenderar jag 0.20 - 0.23 i tafsgrovlek. En tafs i denna grovlek har tillräckligt med styrsel och genererar inte lika mycket trassel som en tunnare dimension. Lagom längd på kastet är ungefär en spölängd. Trekastet tillverkas sedan i följande steg:

Steg 1 - infästning. I ena änden knyter man en ögla (några centimeter i diameter räcker) som kommer att fungera som infästning mot fluglinan. Knyter man ögglan med dubbla varv får man en hållbar knut.


Steg 2 - upphängare 1. Den översta upphängaren placeras några decimeter nedan infästningsöglan. Upphängaren gör man genom att man precis som ovan knyter en ögla och sedan klipper upp öglan nära knuten. Gör öglan så stor att upphängaren blir någonstans mellan 7 och 10 centimeter.


Steg 3 - upphängare 2. Den nedre upphängaren placeras mitt på den del av tafsen som är kvar - från övre upphängaren och tafsänden. Upphängaren görs på samma sätt som ovan.

Trekastet är klart och det är nu dax att välja flugor till sitt trekast.

Komponera ett trekast
Det finns några saker som kan vara värt att tänka på när man väljer flugor till sitt trekast och i vilken ordning de sätts. Skall man komponera sitt trekast av flugor med varierande storlek och tyngd är det klokt att försöka placera dom i storleksordning med den tyngsta flugan längst ut - en åtgärd som minimerar risken för trassel. Vilka flugor man sedan väljer beror såklart på vilket vatten man är vid så den proceduren lägger jag mig inte i men ett tips har jag att komma med; välj erkänt gångbara mönster till ändfluga och nedre upphängarfluga men pröva något nytt på den övre upphängaren - flera vassa mönster har upptäckts på detta sätt!

Nu är det bara för er att knyta er ett trekast och ge er av till harrströmmen för att fånga harr som klassikerna gjorde!