Ammerån - Ju enklare dessto bättre

Text & Foto: Per Persson

Visst är det kul att binda komplicerade och vackra flugor, och visst blir man extra glad om harren hugger på sin senaste innovation vid bindstädet. Men faktum kvarstår, bättre än de gamla beprövade, simpelt lättbundna, "knularna" blir dom aldrig....

När min far och farbror på 1940-talet började gå från maskfiske till flugfiske använde de sig av gamla klassiska våtflugemönster som t ex March Brown och Jungle Cock samt en del inhemska våtflugemönster bundna av lokala flugbindare. Så småningom, runt 1950, kom de så i kontakt med "knularna" som de kallades då - nymfer som de kallas idag. De var väldigt enkelt bundna, en bit garn i lämplig färg lindat i cigarrform på en krok, och således billigare att införskaffa och till och med möjliga att tillverka själv. Nu var det inte det som gjorde att denna flugtyp helt kom att dominera vårt fiske i Ammerån ända till dags dato - nej det var det faktum att flugorna fiskade bättre än de gamla våtflugorna!

Så började användandet av nymfer i Ammerån och det var på dessa flugor jag själv fick mina första harrar. Eftersom de är så enkla att binda kunde jag redan tidigt tillverka mina egna flugor som dessutom gav fisk - något som ledde till att mitt fiskeintresse stegrade i snabb takt. Intresset håller i sig och med åren har jag blivit en ganska driven flugbindare - allehanda märkliga kreationer har tillverkats vid bindstädet - men när jag skall binda riktiga fiskeflugor inför sommarens fisketurer är det ofta dessa nymfer som får fylla flugasken.

Om sanningen skall fram, och det skall den ju, så har dessa nymfer inte visat sig fungera precis överallt. I norska Glomma firar nymferna inga större triumfer - norska harrar fungerar väl inte som andra - men i Ammerån, Ljustorpsån och ett antal fjällvatten i Kirunatrakten är nymferna mitt givna förstaval när fisken inte är på vakhumör.

Hur ser då dessa "knular" ut? Som näms ovan binds de på enklast möjliga sätt, en bit garn lindas på en krok. Ett lämpligt garn är vanligt bommulsgarn (virk-garn) som man inhandlar i närmaste garnbod. Att förse nymfen med hackel, stjärt eller ribb är bortkastat då dessa åtgärder inte visat sig öka flugans attraktionskraft på fisken. På senare tid har jag även börjat virka mina nymfer, något som påverkar flugans hållfasthet i positiv bemärkelse och som åtminstonde inte gör flugan sämre på att locka harren till hugg. Lämplig krok är vanlig våtflugekrok i storlek 10 - 14 som förtyngs efter behov.

När det gäller färger är det framförallt fyra som visat sig stå över de övriga:
Svart: Kanske den bästa allroundfärgen som fungerar bra hela säsongen.
Lila: Så gott som i klass med svart.
Grön: En färg för det tidiga sommarfisket.
Blå: En färg för det sena höstfisket.

Det är således den svarta och den lila nymfen som jag oftast sätter min tillit till när det skall fiskas vått, och jag rekommenderar er att göra detsamma!