Ammeråguiden på nätet - nedre Ammeråns FVO - Tjärnarna

Nedre Ammeråns FVO förvaltar ett antal tjärnar i området, av vilka Höksbergstjärn, Telemarkstjärn och Vattenbergstjärn kanske är de mest intressanta.

Höksbergstjärn
Min absoluta favorit av tjärnarna. Tjärnen håller öring och röding och är ett populärt fiskevatten för pimpelfiskaren på vintern så väl som för flug- och spinnfiskaren sommartid. Tiden runt månadsskiftet maj/juni är min personliga favoritperiod på året för ett besök vid Höksbergstjärn - torrflugefiske på vakande stor fisk är nämligen kul!

Vid tjärnen finner man ett vindskydd och en kortautomat och fiskekortet kostar 100:-/dygn. Fiske från båt är ej tillåtet och man får behålla tre fiskar över 35 cm per kort.

Fiskekort Ammerån
Övriga tjärnar
Fiskekorten kostar 100:-/dygn i alla tjärnar som håller ädelfisk. Fiske från båt är ej tillåtet och man får behålla tre fiskar över 35 cm per kort. Pimpelfiske tillåtet i alla tjärnar - sommartid gäller lite olika regler;
Vattenbergstjärn; håller öring och röding, endast flugfiske tillåtet, vindskydd.
Telemarkstjärn; håller öring och röding, flugfiske och maskfiske tillåtet, vindskydd.
Mellantjärn; håller öring och abborre, flug-, spinn- och maskfiske tillåtet.
Stugutjärn; håller öring och abborre, flug-, spinn- och maskfiske tillåtet.
Finnjannetjärn; håller öring och röding, flug-, spinn- och maskfiske tillåtet.
Byxtjärn; håller öring, röding och abborre, flug-, spinn- och maskfiske tillåtet.