Ammeråguiden på nätet - nedre Ammeråns FVO - Ammerån

Ammerån har sin källa i Solbergsvattnet (även om vissa hävdar att den egentliga Ammerån börjar i Hammerdalsjöns utlopp) och rinner ut i Indalsälven ett par mil uppströms från Hammarstrand. Ån har ett fint bestånd av harr och öring. Pelles Fiske verkar i de nedre delarna av Ammerån (nedre Ammeråns FVO).

Fiskekorten i nedre Ammeråns FVO kostar:
100 kr för dygnskort
200 kr för tredygnskort
400 kr för veckokort
750 kr för ett årskort
Specialsträckan; 350 kr/18 timmar

Fiskekort Ammerån

Med start uppströms gäller följande fiskeregler:
Ner till nedan Krokforsen (C i kartan nedan); spara max 3 fiskar i spannet 35-38 cm/dygn.
Från Krokforsen (C) till Färsåns utlopp (I) (specialsträckan undantagen); endast flugfiske med hullinglösa flugor, och man får spara en fisk i spannet 35-38 cm/dygn.
Från Färsåns utlopp (I) ner till utloppet i Indalsälven (M); spara max 3 fiskar i spannet 35-38 cm/dygn.
Specialsträckan - området mellan Grundforsen (D) och Högremsforsen (G) - fiskekortet kostar där 350 kr per dygn och det säljs maximalt nio kort per dygn på sträckan. Endast flugfiske och hullinglöst är tillåtet - all fisk skall returneras.

Klicka på markörerna i kartan för att se beskrivningar på fiskeställen värda att känna till, från ovan Överammer ner till utloppet i Ammer.