Mitt Ammerån - det nya milleiet <in English>

Start | Hur det började | Hur det fortsatte | Och fortsatte | Och sen då?
Moan | Blomgrundet | Danielholmen | Baracken | Vårv | Skattlandsforsen | Färsån

Minimimåttet är numer 35 cm och man är fångstbegränsningen blir allt hårdare, och divirgerar inom olika områden i ån - åtgärder som påkallats av den tilltagande turismen. Mellan 2005 och 2008 var sträckan från Moan ner till Baracken stängd igen i ett försök att öka harrstammens styrka genom att ge fisken en fristad, samt att sträckan fungerar som ett forskningsområde för ett projekt i Umeå universitets regi. Sedan dess är sträckan en kvoterad sträcka med eget fiskekort och med mycket hårdare uttagsregler (läs; no-kill). Detta har burit frukt då mängden harr på den sträckan är mångdubbelt mer än utanför.

De första åren på den nya årtusendet var inte särskilt givande ur fiskesynpunkt - både 2000 och 2001 förstördes av de hårda regnväder som gjorde att de flesta bäckar och åar i Sverige mer eller mindre svämmande över och 2002 när det blev en torr sommar blev den i gengäld alltför torr med alltför varmt och lågt vatten som följd. De följande åren blev lite bättre och att få en del matfisk var om stunom inget problem. Dock verkar det lite svårare få den riktigt stora Ammeråharren även om den fortfarande finns. Somrarna nu för tiden tenderar att antingen bli väldigt blöta eller väldigt varma så fisket går verkligen upp och ner säsong för säsong.

Jag bodde i Hammarstrand mellan 2005 och 2010 och fiskade under dessa år Ammerån relativt frekvent. Dessutom, i stället för att fiska själv i Ammerån, gick många kvällar åt till att guida andra som fiskar i stället - något som verkligen ligger mig varmt om hjärtat då man får träffa många trevliga människor och man får chansen att dela med sig av sina erfarenheter - det är en speciell känsla när man guideat sin gäst till sitt livs första harr!

Flugfiske-EM 2014 var intressant - Ammerån blev fiskad av Europas flugfiske-elit och visade att det finns mycket harr i ån, men att det alltjämt är ganska glest mellan de större.

Ammerån är och förblir mitt hemmavatten - hon kanske inte ger lika många stora harrar som förr, men är alltjämt ett trevligt fiskevatten i underbar miljö och väl värt ett besök!

Fortsätt till Moan >>

Färsån Skattlandsforsen Vårv Baracken Danielholmen Blomgrundet Moan Moan