Flyrite #11

Text & Foto: Per Persson

Visst har vi väl alla flugbindare vissa flugbindningsmaterial som vi använder hellre än andra. Vi har även vissa färger på flugor vi tror mer på än andra. Själv tillhör jag den inte särskilt unika skaran som tycker om att binda flugkroppar med flyrite. Det unika är att färg #11 är en av de färger som ligger mig varmt om hjärtat.

Vårvintern 1985 köpte jag min första förpackning flyrite. Innan dess hade jag nöjt mig med att tillverka flugkroppar av garn och flossilke men nu var det dags att utöka materialfloran och flugbindningskunskaperna. Varför det blev just flyrite #11 kommer jag inte ihåg idag, jag kände vid den tiden inte till några mönster där kroppen var gjord av orange dubbing. Kanske berodde det på att mina garner täckte upp de flesta andra färger jag behövde i mitt bindande. Hur som helst band jag några flugor under vintern där jag använde min nyinköpta flyrite till kroppsmaterial.

Sensommaren 1985 står jag och Göran och kastar i rännan vid Vorv. På tafsen sitter en av vinterns nyskapelser, Bôlôn favorit, och på Görans tafs sitter en Biegents Black, ett mönster han funnit i en gammal fiskekatalog. Gemensam nämnare hos flugorna är att kropparna är gjorda på flyrite #11. Det vakar ingenting men vi fiskar ändå med torrfluga. Det visar sig snart att harren gärna stiger till våra orangefärgade flugor och ganska snart tynger fiskekorgen behagligt. Eftermiddagen kröns med en vacker harr på 9 hekto, personligt rekord vid det tillfället och att jag därmed hade en ny favoritfluga behöver knappast tilläggas.

För några år sedan började jag så smått fiska havsöring. Inför detta var det tvunget att binda några havsöringsflugor och efter konsultation av redan vana havsöringsfiskare hade jag ett antal mönster att binda upp. Ett av dessa var glödhäcken som jag band med flyrite #11 i bakkroppen istället för som mönstret föreskrev, flourecerande garn. När jag för andra gången i mitt liv (första gången var helt resultatlös) provade på havsöringsfiske höll jag på att börja misströsta - vad var det nu jag hade börjat med. Jag hade avverkat de flesta av mina havsöringsmönster utan att känna ett liv då jag satte på min variant av glödhäcken. En stund senare står jag och drillar mitt livs första havsöring och allt känns genast mycket bättre samtidigt som tilltron till flyrite #11 som kroppsmaterial bara ökar. Dessutom har en annan glödhäcksvariant, liten och bunden som nymf, visat sig attrahera röding alldeles utmärkt.

Jag har alltså ända sedan 1985 fiskat med orangea flugor med gott resultat - ibland har dessa varit det enda fisken behagat ta på. Vad beror det då på att orange, en färg som knappast kan sägas vara särskilt naturligt förekommande i våra vatten, fungerar så bra? Min teori, som dock är högst ovetenskaplig, är att fisken ofta tar på sådant som utmärker sig på något sätt jämfört med vad den vanligtvis äter. När något på flugan är överdrivet, som till exempel stjärt och hackle på variantflugorna, eller avviker i färg blir fisken helt enkelt nyfiken på vad det är den ser. Dessutom syns orange väldigt bra vilket kan tänkas vara en bidragande orsak till att orangea flugor fungerar så bra som dom gör. Nedan går jag igenom de i artikeln nämnda flugorna, bind och pröva dom själv.

Bôlôn favorit (torrfluga)
Skapad 1985 som en ren experimentfluga utan egentlig baktanke, men som har visat sig vara väldigt bra på att lura harren till hugg.
Krok: Torrflugekrok storlek 12 - 14.
Bindtråd: Svart.
Stjärt: Brunt tupphackle.
Kropp: Flyrite #11.
Hackle: Brunt tupphackle.

Biegents Black (torrfluga)
Upphovsmannen okänd för mig. Min kollega Göran fann mönstret i en gammal fiskekatalog våren 1985 och den har visat sig vara nästintill lika vass som Bôlôn.
Krok: Torrflugekrok storlek 14 - 16.
Bindtråd: Svart.
Ribb: 2 - 3 varv Påfågelherl.
Kropp: Flyrite #11.
Hackle: Svart tupphackle, långfibrigt.

Glödhäcksnymf (nymf)
Ursprungligen bunden för att fånga harr, men har visat sina bästa sidor vid rödingsfiske. Lämplig att använda både under sommar- och vintertid (och då som upphängare på pimpeltacklet).
Krok: Nymfkrok storlek 10 - 12.
Bindtråd: Svart.
Kropp: 1/3 bakkropp flyrite #11. 2/3 framkropp flyrite #2.

Glödhäck variant (havsöringsfluga)
En variant på ett känt och bra havsöringsmönster. Fin på att lura havsöringen att ta, framförallt i skymningstid.
Krok: Dubbelkrok storlek 4 - 6.
Bindtråd: Svart.
Ribb: Oval silvertinsel.
Kropp: Bakkropp flyrite #11.
Framkropp flyrite #2.
Vinge: Svart hår.