Flugbindning - vi binder en Deep Sparkle Pupa variant

Inledning
Denna fluga är en variant på Gary LaFontaines erkänt gångbara imitationen av en nattsländepuppa; Deep Sparkle Pupa. Vår variant har fått en guld- alternativt silverkula tillfört sig för att öka intrycket av den luftbubbla som bär puppan till ytan. Flugan har visat sig attraktiv på både harr och öring och bör således ingå i den ambitiöse flugfiskarens arsenal.

Material
För att binda denna fluga behövs följande material:
- Krok. Välj en tyngre krok i storlek 12, förslagsvis Mustad 3906b.
- Bindtråd. Vi väljer en tråd med brun kulör.
- Kroppshölje. Vitt polygarn.
- Dubbing. Till bakkroppen skall vi ha en ljusare brun eller oliv dubbing och till framkroppen en mörkare brun eller grå. Man kan experimentera en del med vilka färger man skall ha - det viktiga är att bakkroppen är ljusare än framkroppen. Denna fluga får en bakkropp av Hare-tron i färgen march brown och en framkkropp av Hare-tron i färgen dark brown. Borden's Hare-tron är en ypperlig dubbing för denna typ av flugor.
- Guld-/silverkula. 3 mm är rätt storlek. Guld eller silver spelar inte så stor roll - man tar det man har hemma för stunden. Denna fluga får en guldkula.

Bindbeskrivning
Då är det bara att sätta igång med själva bindningen.
Steg 1

Inled med att trä guldhuvudet på kroken och linda in bindtråden efter guldhuvudet.
Steg 2

Linda in en bit polygarn på ovansidan kroken. Samma sak skall även göras på undersidan.
Steg 3

När man bundit in en bit polygarn även på undersidan skall bakkroppen lindas med den ljusare dubbingen. Dubba ungefär halva kroklängden.
Steg 4

Säkra bindtråden med några knutar, klipp av och linda in den igen framför kulan.
Steg 5

Tag den övre biten polygarn och fäst in den framför kulan.
Steg 6

Gör samma sak på undersidan. Tänk på att inte spänna polygarnet särskilt hårt.
  Steg 7

Som avslutning lindas en liten framkropp av den mörkare dubbingen. Man avslutar med ett litet huvud som säkras med ett par knutar och lite lack - därefter är flugan klar