Indalsälven - mellan kraftverken

Allmän info
Indalsälven är 420 km lång och rinner genom Jämtland och Medelpad. Älven flyter genom Storsjön och mynnar ut i Klingerfjärden i Bottenhavet norr om Sundsvall. Från Storsjön ner till utloppet innehåller älven 14 kraftverk. Denna sida handlar om fisket i den del av Indalsälven som ligger inom Ragunda kommun. Älven bjuder på fiske efter öring, harr, abborre, gädda, sik samt lake (sägs det - de övriga arterna har jag fått) och chansen till goda fångster är ofta stor - framförallt om man är båtburen.

Betesval
Om harren vakar är det fluga som gäller och klassiker som till exempel Red Tag fungerar utmärkt - de syns i regel bra vilket kan vara nyttigt då man emellanåt fiskar av stora ytor. När det gäller spinnfiske fungerar Panter och Agat som vanligt bra på abborre och harr, och har ni tillgång till Veltic ligger ni verkligen bra till! För trollingfisket rekommenderas wobblers i orange - dessa lockar gädda, abborre, öring och även storharr till hugg.