Stora Harrträsket med omnejd - från uppgång till fall!

Denna avdelning på Pelles Fiske kan sägas skildra ett fiskevattens uppgång och fall; från den lite trevande starten, till storrharrarna i mitten på 00-talet, och slutligen förfallet som började när abborren gjorde sitt intrång i träsket i början på 10-talet.

Stora Harrträsket ingår i ett stort vattensystem med flera fina vattendrag och sjöar. Fiskeområdet ligger bekvämt nära Sorsele och med de kända älvarna Vindelälven och Laisälven i närheten. Gunnar Westrin har sagt något i stil med att "de största harrarna återfinns i de fjällnära sjöarna" - och vi tror att han nog är ganska nära sanningen. Att Stora Harrträsket håller grov harr har Pelles Fiske själv erfarenhet av - dock skall nämnas att sedan abborren gjorde sitt intrång i sjön i början av 10-talet så är de en alltmer sällsynt fångst. Det skall också nämnas att det finns flera andra intressanta sjöar i området, som till exempel Snorsen, att besöka.

De olika sjöarna attraherar båda flug- och spinnfiskaren. Vad gäller flugor har Den Enda och Guldhuvad E-12 varit de som gett bäst resultat genom åren. Den spinnare som levererat överlägset bäst är inte oväntat Veltic. Små vobblers rekommenderas också, särskilt sedan abborrens ankomst.