Fiska abborre i Indalsälven!

Text: Per Persson
Foto: Fredric Backlund & Per Persson

Indalsälven, och den sträckning som går genom Ragunda kommun, bjuder ett fint fiske efter flera arter; harr, öring, gädda, abborre, sik och lake finner man på olika ställen mellan kraftverken. Denna artikel handlar om fisket efter abborre - ett trevligt fiske förknippat med sommar, sol och rikliga fångster.

Abborren är en av våra mest uppskattade arter när det gäller den svenska fritidsfisket - den är väl spridd över hela landet, och Indalsälven är inget undantag. Abborren fiskar man året runt och vinterfisket kan vara riktigt bra. Dock ägnar jag mig själv sällan åt det, så denna artikel behandlar istället abborrfisket på öppet vatten.

Det brukar dröja en bit in på säsongen innan abborren är riktigt på hugget - gärna en bit in i juli. Tidigare på säsongen är vattnet kallt och abborren trög. Den går såklart att lura även då - med mask, jigg eller långsamt fiske med wobblers och spinnare - men det kan vara långt mellan huggen, och ibland helt hopplöst. När man kommer in i högsommaren är det betydligt enklare. Säsongen kan sedan hålla i sig långt in på hösten, allt beroende på väder och vind.

Själv fiskar jag oftast abborre nedan Hammarforsens kraftverk. Trollingfiske med mindre wobblers brukar ge bra med hugg, men även spinnfiske är att rekommendera. Jag har fått mängder med abborre på orangea wobblers, och för spinnfisket rekommenderas de klassiska spinnarna från Myran. Även klassiskt maskfiske fungerar förståss ypperligt. När vattnet är varmt och vädret fint spelar det dock inte så stor roll - borrarna hugger ofta på det som serveras.

Att hitta abborren är alltså inte svårt - det som kan vara besvärligare är att hitta den större abborren. Den finns lite överallt mellan de olika kraftverken, men kräver lite mer jobb för att lokalisera. Jag har själv inte lagt ner alltför mycket tid på detta, men har ett par tips att komma med iallafall.

Ett bra område för att leta stor fisk är Gesunden, och det gäller även för abborren. Inne i Selsviken finns det gott om abborre, men för att hitta den riktigt stora skall man nog bege sig till det steniga området vid Strömsnäs. Här har jag själv fått en del riktigt fin abborre, och hört talas om betydligt större.

Detta är bara ett av många ställen i älven där man har chans på stor abborre. Den mer intresserade abborrfiskaren - jag riktar ju för egen del helst in fisket på ädlare arter, och fiskar främst abborre när harren och öringen inte är på hugget - kan säkert finna flera intressanta områden, och kanske till och med fånga sin dröm-borre i älven.