Ammerån - Flugor för Ammeråns harrar

Tidigare publicerad i FiN oktober 1986(!)
Text: Per Persson
Foto: Gunnar Johnsson

Ammerån har ofta varit omskriven i sportfiskepressen under senare år, och eftersom jag har ån som hemmavatten, tänkte jag berätta något om de flugor, vilka gått speciellt bra där under de senaste säsongerna. Det är inte i första hand flugor bundna med speciella insekter som förebild - även om flera av dem kan sägas representera flera olika arter som förekommer vid ån. Men även om man betraktar dem som "fantasiflugor" så har de ett gemensamt - de är väl utprovade, och de har visat sig vara attraktiva för Ammeråns harrar. Själv har jag främst fiskat de nedre sträckorna av ån från bron i överammer. Det är ett mycket fint vatten som jag hoppas att många fler flugfiskare får tillfälle att besöka. Genom harrfisket är säsongen lång och även ett besök på hösten kan rekommenderas. Här följer en bukett flugor som visat sig bra vid olika tider på säsongen och som man bör binda upp inför en resa till ån. Den första flugan, lövmasken eller "den gröna nymfen", är bäst från 1 juni - då fisket börjar - och fram till juli. Det är en gammal fluga som man fiskat länge med vid Ammerån. Den svarta nymfen har varit de senaste årens klara favorit. Den är bäst från början av juli och fiskar sedan fint hela säsongen. För några år sedan fick t.ex. en annan ammeråfiskare, Göran Ajax, sju harrar i mitten av november på just den flugan! Den lila nymfen går bäst från slutet av juni till början av september. Silverflugor fiskar ofta bra. Min egen favorit är mycket enkel och har stjärt och vinge av teal-fibrer. Den använder jag från säsongstarten till slutet av augusti. Under senare delen av säsongen brukar också en husmask fungera fint. Själv tog jag t.ex. årets sista fisk på just den flugan.

När det gäller torrflugor så är det några som visat sig oslagbara vid mitt eget fiske. Bôlôn favorit band jag på prov en mörk vinterkväll utan några större förhoppningar men den har här visat sig vara en supertorrfluga för augustifisket. ô:et ska uttalas som ett mellanting mellan ö och å, och l:et skall ligga under tungan och låta som om det kom från magtrakten. På Bôlôn har jag tagit grov harr. Min fiskekompis Göran har fastnat för Biegent's Black som han första gången fann i en gammal fiskekatalog. Den flugan har visat sig stå i samma klass som Bôlôn. Ajaxflugan bands första gången av Göran Ajax. Det var sommaren 1983 och den gav genast fisk. Därför band också jag upp flugan och har sedan dess fått många fina harrar på den. Allra bäst har den gått i september.

Över huvudtaget tycker jag att augusti och september är de bästa torrflugemånaderna medan nymfer och våtflugor går bättre under övrig del av säsongen. Det finns all anledning att besöka de norrländska harrvattnen också utanför den ordinarie semesterperioden. På hösten är naturen vacker i sitt fantastiska färgspel och det är aldrig trångt vid vattnet. Man känner det som om man hade ån alldeles för sig själv. är det dessutom en vacker dag så stiger harren gärna till en välfiskad fluga. Välkomna att pröva!


Grön nymf
Krok: 8 - 12
Bindtråd: Svart
Kropp: Grönt garn
Försedd med tealvinge kallas denna fluga "Ormen favorit".


Svart nymf
Krok: 8 - 12
Bindtråd: Svart
Kropp: Svart garn


Lila nymf
Krok: 10 - 14
Bindtråd: Svart
Kropp: Lila garn


Teal & Silver variant
Krok: 10 - 12
Bindtråd: Svart
Kropp: Silvertinsel
Stjärt: Teal
Vinge: Teal


Husmask
Krok: 6 - 10 förtyngd
Bindtråd: Svart
Kropp: Lindas med svarta och bruna hackel som trimmas.


Bôlôn favorit
Krok: 12 - 16
Bindtråd: Svart
Kropp: Flyrite #11
Stjärt: Bruna hackelfibrer
Hackel: Brunt


Biegent's black
Krok: 12 - 16
Bindtråd: Svart
Kropp: Flyrite #11
Ribb: 2 - 3 varv påfågelherl
Hackel: Långfibrigt svart


Ajaxflugan
Krok: 12 - 16
Bindtråd: Svart
Kropp: Mörkolive floss
Vinge: Teal
Hackel: Badger