Ängesån

Allmän info
Ängesån, som måter omkring 13 mil, bildas genom att det två åarna Vettasjokki och Valtiojoki flyter samman några mil öster om Gällivare. Ån är ett biflöde till Kalixälven och har sitt utlopp i älven vid Överkalix.

Främst är Ängesån känd för laxfisket, men den har även ett gott rykte som harrvatten och innehade under en tid det svenska rekordet för spöfångad harr.

Betesval
Ängesån är grund och därför väl lämpad för flugfiske. Vattnet är svagt humusfärgat och flugmönstren bör därför ha de för sådana vatten typiska färgerna, svart, brun, röd, orange, gul och guld.