Ragesätnu

Allmän info
Rages ligger i ett relativt otillgängligt område med myrmark och täta videsnår efter stora delar av stränderna vilket innebär att fisket blir svårt och ansträngande. Detta uppvägs av den fina tillgången på storvuxen harr. Harrar på upp till 1,5 kilo är inte sällsynt i detta vatten.

Betesval
Squeeker-seriens flugor, Guldhuvad Europeá 12 samt Deep Sparkle Pupa variant fungerade bra vid vått fiske. De flytande flugor som gick bäst var cdc-tolvan, rackelhanen samt superpuppan.