Glomma

Allmän info
Glomma är norges längsta älv och mäter 611 km från sin källa i Aursunden i närheten av Røros till sitt utlopp söder om Oslo. Glomma blev under åttiotalet via fiskepressen känt som ett fantastiskt harrvatten. Ända sedan dess har en av Pelles Fiskes medarbetare haft Glomma - sträckan Os och nerströms - som ett av sina hemmavatten.

Betesval
Rackelhanen och andra nattsländeimitationer gäller i huvudsak vid fiske på vakande fisk. Guldhuvad Europeá 12 och vår förbättrade variant av Deep Sparkle Pupa är gångbara val när man fiskar vått.