Blandad kompott

Denna avdelning av Pelles Fiske innehåller lite blandat material som inte riktigt passar in under någon av de övriga huvudrubrikerna.

Ni finner ett antal artiklar i så vitt skilda ämnen som havsfiske kontra bäckfiske, en del grafik, lite humor samt en del annat smått och gott...