Ammeråguiden på nätet - Vårv, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Vårv är ett mycket intressant fiskeställe i Ammerån. På södra sidan ligger en stor vik och det finns flera intressanta strömmar som tarvar olika starkt intresse beroende på vattenståndet för dagen. Ju lägre vatten, ju längre vadar man för att finna den större harren och till slut fiskar man mot stranden på den södra sidan.

Ovan Vårv ligger Båtlänningen, en fin lugn ström utanför ett lugnvatten som är bra för maskfiskaren i början på säsongen och för flugfiskaren i slutet av densamma.

Vårv rinner ut i en skarp kurva, Ajaxstället, med stark ström på norrsidan och ett för torrflugefisket intressant lugnvatten på södra sidan. Nedanför kurvan ligger Skeftes som förfogar över några fina harrströmmar.

Båtlänningen fungerar bra att fiska i början på säsongen och då företrädesvis med maskspö. Vårv och Skeftes brukar komma igång något längre fram när vattnet gått ner en del - normalt runt midsommar - och fisket är sedan bra så länge ån inte börjar stiga igen. Ajaxstället kräver lågvatten och blir sällan riktigt fiskbar förrän en bit in i augusti.

Större delen av säsongen är det våtflugefiske på Ammeråvis som gäller vid Vårv; tre flugor på tafsen och klassiskt våtflugefiske där man lägger ut linan rakt ut i strömmen för att sedan låta den driva ner genom de intressanta strömmarna. För varje kast drar man ut några decimeter extra lina och fiskar på så vis effektivt av strömmen. Man fiskar med fördel nattetid då de större harrarna är som mest aktiva. I slutet på säsongen kan även torrfluga fungera under varma eftermiddagar och då är det rännan och Ajaxstället som är mest intressant.Nostalgibilden; pimpelfiske vid Båtlänningen i mitten av 50-talet