Ammeråguiden på nätet - Utloppet i Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Vid utloppet är ån stor och lugn och fiskas bäst från båt. Har man tillgång till båt är det dock lika bra att åka ut på Indalsälven där det finns flera fina fiskeställen att torrflugefiska efter harr och sik vid - observera att fiskekortet för Ammerån inte gäller i Indalsälven.

Utan båt är det mer svårfiskat och skall man nå att fiska av området ordentligt blir det svårt med flugspö - kastspöet gör sig gällande här.