Ammeråguiden på nätet - Röningsforsen, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Röningsforsen är en lång fors som börjar en bit nedan broarna i Överammer och rinner ut i Storede. Det finns flera fina fiskeställen på både norr- och södersidan av ån utefter forsen.

Forsen inleds kraftigt och planar sedan ut i ett lugnare område samtidigt som ån svänger av åt öster. Där fiskar man med fördel från den södra sidan i den fina strömkant som bildas efter kurvan. Sedan tar forsen ny fart för att slutligen rinna ut i Storede. Slutfasen av forsen och ingången till Storede har fina fiskeställen på såväl norra som södra sidan.

Dessa fiskeställen fungerar bäst en bit in på säsongen när vattennivån är ganska låg.