Ammeråguiden på nätet - Olsforsen, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Olsforsen är den kraftigaste forsen i nedre Ammerån. Forsen nås på norra sidan via en stig från vägen någon kilometer nedströms Mettede.

Fisket kring Olsforsen är som bäst i början på säsongen då vattnet är högt och det egentligen inte går att fiska på så många andra ställen. Höljorna i och kring forsen brukar vid den tiden hålla en hel del harr och fiskas lämpligast av med mask. Senare på säsongen blir dessa höljor mindre och en del försvinner varför tillgången på fisk kring forsen också minskar.

Efter Olsforsen och fram till Lövleforsens inlopp gäller speciella regler för fisket och minimimåtter är där 45 cm.