Ammeråguiden på nätet - Mettede, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Strax nedanför Mettede, vid strandbäcken, ligger ån precis bredvid vägen och detta samtidigt som det finns ett vindskydd där och att marken lämpar sig väl för tältning eller husvagnsparkering gör att det är ett ganska välbesökt ställe. Det är dock inget ställe jag rekommenderar då ån på den norra sidan är plan och saknar goda ståndplatser för harren. På den södra sidan är ån biotopvårdad och där är det bättre men ändå inte särskilt vasst.

Något bättre blir det en bit ovan, vid själva Mettede, i den kurva som ån gör där. Där kan man få en och annan harr på den norra sidan.

Nostalgibilden; översvämning vid strandbäcken, mitten av 50-talet