Ammeråguiden på nätet - Lövleforsen, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Lövleforsen som ligger strax ovan Ammer är den sista forsen i Ammerån innan utloppet i Indalsälven. Forsen nås från södra sidan via en skogsväg och från norra sidan via en stig.

Via vägen på södra sidan kommer man fram ungefär mitt på sträckan mellan Olsforsen och Lövleforsen och här finner man ett vindskydd, en stuga samt en fin rastplats. Det finns flera fina strömmar på denna sträcka som dock kräver ett inte alltför högt vattenstånd.

Nedströms forsen blir ån relativt bred och lugn ända ner till utloppet men det finns en del strömmar som håller skapligt med fisk.

Ovan Lövleforsen och upp till Olsforsens utlopp gäller speciella regler för fisket och minimimåtter är där 45 cm.