Ammeråguiden på nätet - Krokvågssjön

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Beskrivning
Gerilån rinner ut i Krokvågssjön - en sjä som håller ett visst bestånd av öring och sik men främst abborre och gädda.

Fiskeregler
Fiskekort kostar 100:-/dygn.
Minimimått ädelfisk 35 cm.
Man får behålla max 3 ädelfiskar/dygn.

Övrigt