Ammeråguiden på nätet - Krokforsen, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Krokforsen är en kraftig fors som inleds i storedes utlopp.

Storede som är det stora sel som förbinder Krokforsen och Röningsforsen är i regel meningslöst att fiska - bättre då att gå uppströms till Röningsforsens utlopp eller nedströms till området nedan Krokforsen. Där blir ån djup och lugn och kan bjuda på ett fint torrflugefiske sent på säsongen med tunga harrvak i den lugna strömmen.

Vid Storede finns en rastplats samt en koja som passar bra för övernattning.

Informationstavla vid Storede