Ammeråguiden på nätet - Hökbergstjärn

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Beskrivning
Hökbergstjärn håller öring och röding.
Terrängen gör tjärnen mindre attraktiv för flugfiskaren - spinnfiske och mask är mer gångbart.
Tjärnen är även populär under pimpel-säsongen.

Fiskeregler
Fiskekort kostar 100:-/dygn.
Minimimått 35 cm.
Man får behålla max 3 fiskar/dygn.

övrigt
Fisket är bäst under vår och försommar - till en början via pimpelfisket och sedan, när isen gått och det börjat bli varmt, runt månadsskiftet maj/juni.
Vid tjärnen finns vindskydd.