Ammeråguiden på nätet - Högremsforsen, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Högremsforsen nås via en väg ner mot ån och det är skyltat "Högremsforsen". Högremsforsen inleds i det stora sel som avslutar området vid Danielholmen och rinner ut i ett område som kallas "vid baracken".

Trots att det ser bra ut på norra sidan vid baracken är det inte ofta värt att offra tid att fiska där - det kan vara skapligt en tid i början av säsongen då vattenståndet är det rätta. På södra sidan däremot är det betydligt bättre. Det ligger flera fina strömkanter och höljor uppradade efter varandra som kan hålla en hel del fin harr under andra halvan av fiskesäsongen. Den finaste strömkanten har innanför sig ett ganska stort lugnvatten och den fiskas lämpligast av med ett trekast sjunkande flugor i enlighet med den klassiska brittiska våtflugefiskemetoden.

Själva Högremsforsen ligger inom det kvoterade området med striktare regler och högre kortpriser medan Baracken ligger utanför.