Ammeråguiden på nätet - Grundforsen, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Moan som området ovan Grundforsen kallas håller den kanske finaste strömmen i ån när det gäller att fiska harr. Området nås via en väg ned mot ån och det är skyltat "Grundforsen". Den intressanta strömkanten är på den norra sidan och har en bottenstruktur som ger harren mängder med ståndplatser. Ovan denna ström kantas stranden av stenkistor som vittnar om svunna tiders flottning och sen är det ganska långt innan det dyker upp något riktigt bra fiskeställe. Bättre då att bege sig nerströms tills man når en liten ö, Molänningen, som utanför sig har ett intressant lugnvatten i vilket man hittar såväl harr som öring.

Fiskar man på södra sidan finner man flera intressanta strömmar från en bit nerströms Moan och nedåt av vilka den sista strömmen som börjar strax nedan Molänningen är den mest intressanta. Den strömmen som vi lokalt kallar "strömmen nedan Borge-kojan" står inte strömmen vid Moan långt efter när det gäller tillgång på ståndplatser och är väl värd ett besök. Moan går att fiska redan tidigt på säsongen när väl den värsta vårfloden runnit undan. Man fiskar med mask i början men kan snart även få fisk på fluga. Övriga ställen kräver lite lägre vatten och sålunda får man vänta några veckor till innan de blir riktigt intressanta. Moan kräver skaplig vattenföring så vid torra somrar får man i slutet av säsongen överge tankarna på att dra harrar ur dess höljor och i stället koncentrera sig på andra ställen.

Grundforsen och fiskeställena beskrivna ovan ligger i dag inom det kvoterade området med striktare regler och högre kortpriser.