Ammeråguiden på nätet - Gäddvattnet

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Beskrivning
Gäddvattnet en sjö som håller ett visst bestånd av sik men främst abborre och gädda.

Fiskeregler
Fiskekort kostar 60:-/dygn.
Minimimått 35 cm.
Man får behålla max 5 fiskar/dygn.

Övrigt