Ammeråguiden på nätet - Finnjannetjärn

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Beskrivning
Finnjannetjärn håller öring och röding.

Fiskeregler
Fiskekort kostar 100:-/dygn.
Minimimått 35 cm.
Man får behålla max 3 fiskar/dygn.

Övrigt
Biotopvård är planerad - i dagsläget är den ingen större mening att fiska i tjärnen.