Ammeråguiden på nätet - Byxtjärn

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Beskrivning
Byxtjärn håller öring, röding (är tanken iallafall) och abborre.

Fiskeregler
Fiskekort kostar 60:-/dygn.
Minimimått 35 cm.
Man får behålla max 5 fiskar/dygn.

Övrigt
Biotopvård är planerad - i dagsläget finns knappt annat än abborre i tjärnen.