Ammeråguiden på nätet - Ammerån ovan broarna i Överammer

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Strax ovan broarna i Överammer är ån i princip ett flera kilometer långt sel - ån är stor och bred och flyter sakta fram i vacker skogsnatur. Här dominerar gädda och abborre tillsammans med någon enstaka storöring. Fisket bedrivs med fördel från båt och är förhållandena de rätta har man chans på abborre uppåt kilot och gädda över 10 kilo. Även vintertid fiskas det en del ovan broarna och det tas tidvis rikligt med gädda på sax.

Precis kring broarna, framförallt vid den södra bron, finns vissa chanser till skapliga harrfångster då vattenståndet inte är alltför högt. Dock är detta en väldigt välbesökt ställe som såklart inverkar negativt på beståndet. Ovan södra bron finns ett vindskydd och Thorholmen, mellan broarna, är ett populärt ställe för husvagnsägaren.

Nostalgibilden; vy mot Thorholmen, mitten av 50-talet