Ammeråguiden på nätet - Blomgrundet, Ammerån

Tillbaka till Ammeråguidens huvudsida >>

Blomgrundet ligger ganska mittemellan Färsån och Överammer och nås genom att man går ner till ån via den traktorväg man finner i anknytning till det grustag som ligger intill vägen.

Blomgrundet ligger i dag inom det kvoterade området med striktare regler och högre kortpriser.

Blomgrundet är ett ställe man lätt skulle kunna gå förbi om man inte kände till det. Ån ser nämligen ganska tråkig ut där då strömmen är bred och relativt plan och man kan lätt lura sig att tro att botten saknar den struktur som krävs för att skapa lämpliga ståndplatser för harren. Nu är det inte så, snarare tvärtom. Här står det harr över hela ån och även om det är sällan man får någon storharr vid "Blommis" så kan man istället få desto fler matharrar.

En bit uppströms, förbi det ganska långa partiet med snabbare ström ovan "Blommis", kommer man fram till inledningen av densamma och där finner man en intressant hölja med tillhörande strömkant, ett ställe som går under namnat "Harrstället". Det är ett ganska litet fiskeställe och man kan endast med god vilja vara två som fiskar där samtidigt. Det är dock så bra att man ändå bör göra ett stopp där om man är i närheten. Det har tagits en hel del stora harrar vid Harrstället.

Blomgrundet är ett ställe att besöka när vårfloden sjunkit undan och innan vattnet börjar bli riktigt lågt. Det är nattfiske med sjunkande flugor som gäller och när det är som mörkast är det läge att traska upp till Harrstället och doppa en svartnymf i de svarta virvlarna.