Ammeråguiden på nätet - nedre Ammeråns FVO

Ammerån har sin källa i Solbergsvattnet (dock kan den egentliga Ammerån sägas börja i Hammerdalsjöns utlopp) och rinner ut i Indalsälven ett par mil uppströms från Hammarstrand. Ån har ett fint bestånd av harr och öring. Pelles Fiske verkar i de nedre delarna av Ammerån (nedre Ammeråns FVO).

Fiskekorten i nedre Ammeråns FVO kostar:
100 kr för dygnskort
200 kr för tredygnskort
400 kr för veckokort
750 kr för ett årskort
Specialsträckan; 350 kr/18 timmar

Med start uppströms gäller följande fiskeregler:
Ner till nedan krokforsen; min 35 cm och max 5 fiskar/dygn.
Från Krokforsen till Färsåns utlopp (specialsträckan undantagen); endast flugfiske med hullinglösa flugor, och man får spara en fisk på 35-38 cm/dygn.
Från Färsåns utlopp ner till utloppet i Indalsälven; min 35 cm och max 5 fiskar/dygn.
Specialsträckan - området mellan Grundforsen och Högremsforsen (det rödmarkerade området i bilden) - fiskekortet kostar där 350 kr per dygn och det säljs maximalt nio kort per dygn på sträckan. Endast flugfiske och hullinglöst är tillåtet. Fångstbegränsning; en fisk på 35-38 cm får tas upp per fiskare och dygn (rapportering krävs) och sträckan stängs efter 90 upptagna fiskar.

Nedan följer beskrivningar på flera fiskeställen värda att känna till, från ovan Överammer ner till utloppet i Ammer.

Välj fiskeställe att läsa om genom att följa länkarna nedan:
* Ovan broarna i Överammer
* Röningsforsen
* Krokforsen
* Grundforsen
* Blomgrundet
* Danielholmen
* Högremsforsen
* Vårv
* Skattlandsforsen
* Mettede
* Olsforsen
* Lövleforsen
* Utloppet
Läs om övriga fiskevatten inom nedre Ammeråns fvo:
* Byxtjärn
* Finnjannetjärn
* Gäddvattnet
* Hökbergstjärn
* Krokvågssjön
* Mellantjärn
* Stugutjärn
* Telemarkstjärn
* Vattenbergstjärn
* Yttersvattnet