Ammeråguiden på nätet - nedre Ammeråns FVO

Ammerån har sin källa i Solbergsvattnet (dock kan den egentliga Ammerån sägas börja i Hammerdalsjöns utlopp) och rinner ut i Indalsälven ett par mil uppströms från Hammarstrand. Ån har ett fint bestånd av harr och öring. Pelles Fiske verkar i de nedre delarna av Ammerån (nedre Ammeråns FVO).

Fiskekorten i nedre Ammeråns FVO kostar:
100 kr för dygnskort
200 kr för tredygnskort
400 kr för veckokort
750 kr för ett årskort
Specialsträckan; 350 kr/18 timmar

Med start uppströms gäller följande fiskeregler:
Ner till nedan krokforsen; spara max 3 fiskar i spannet 35-38 cm/dygn.
Från Krokforsen till Färsåns utlopp (specialsträckan undantagen); endast flugfiske med hullinglösa flugor, och man får spara en fisk i spannet 35-38 cm/dygn.
Från Färsåns utlopp ner till utloppet i Indalsälven; spara max 3 fiskar i spannet 35-38 cm/dygn.
Specialsträckan - området mellan Grundforsen och Högremsforsen (det rödmarkerade området i bilden) - fiskekortet kostar där 350 kr per dygn och det säljs maximalt nio kort per dygn på sträckan. Endast flugfiske och hullinglöst är tillåtet - all fisk skall returneras.

Nedan följer beskrivningar på flera fiskeställen värda att känna till, från ovan Överammer ner till utloppet i Ammer.

Välj fiskeställe att läsa om genom att följa länkarna nedan:
* Ovan broarna i Överammer
* Röningsforsen
* Krokforsen
* Grundforsen
* Blomgrundet
* Danielholmen
* Högremsforsen
* Vårv
* Skattlandsforsen
* Mettede
* Olsforsen
* Lövleforsen
* Utloppet
Läs om övriga fiskevatten inom nedre Ammeråns fvo:
* Byxtjärn
* Finnjannetjärn
* Gäddvattnet
* Hökbergstjärn
* Krokvågssjön
* Mellantjärn
* Stugutjärn
* Telemarkstjärn
* Vattenbergstjärn
* Yttersvattnet